5721883268087808 Euro Trading Hong Kong Ltd. Haribo Starmix mini’s (250gr.) Haribo Starmix Product #: eurotrading-Haribo Starmix mini’s (250gr.) 2022-07-29 Regular price: $HKD$34.8 Available from: Euro Trading Hong Kong Ltd.In stock